L’alumini en el sector del transport per carretera

L’alumini en el sector del transport per carretera

Amb la finalitat de reduïr costos i fer més competitius els preus del transport, la indústria de l’automòbil ha decidit reemplaçar alguns materials més pesats per l’alumini.

Amb aquest canvi, per cada càrrega es rentabilitzarà millor el combustible utilitzat i per tant es podran portar més quantitat de peces i productes pel mateix cost.

Això provocarà, segons apunta l’Associació Internacional d’Energia, que la demanda de transport es dupliqui a nivell mundial en les properes dècades.

Gràcies al pes lleuger de l’alumini, per cada kg, que treiem del camió, podem afegir un kg. de flet. Gràcies a això, els clients preferirien contractar els flets a empreses de transport que puguin transportar més kg. en cada viatge, estalviant en nº de viatges.

Un altre avantatge de l’alumini es que no produeix corrossió, i això és molt apreciat pel segment de remolcs per exemple, ja que pateixen molt aquest problema.

Per què s’hauria d’utilitzar l’alumini en aigües gelades?

Per què s’hauria d’utilitzar l’alumini en aigües gelades?

A diferència de la majoria dels acers, l’alumini no es torna fràgil a baixes temperatures, mes bé s’enforteix i la seva ductilitat i duresa augmenten. Això cal tenir-ho en compte quan es selecciona materials per parts metàl·liques que s’utilitzaran a temperatures extremadament baixes.

Les forces aliades van experimentar les conseqüències d’una selecció de materials deficient per a diversos vaixells construïts per al servei, durant la Segona Guerra Mundial. Van registrar centenars d’esquerdes significatives en el casc i la coberta. Dotze d’ells es van trencar per la meitat.

El problema era que l’acer utilitzat per als cascos dels vaixells estava subjecte a fractura quan s’exposava a temperatures per sota de cert nivell. El material va passar de dúctil a fràgil, i va ser llavors quan els cascos van començar a esquerdar-se. La tenacitat a la fractura per a l’alumini és gairebé independent de la temperatura. L’alumini s’enforteix quan les temperatures baixen. L’acer no ho fa, ni tan sols quan es fa servir un acer més resistent.

L’alumini a l’Àrtic

L’activitat de petroli i gas mar endins, està augmentant en àrees de fred extrem. En el cas que hi hagi un vessament de petroli, en ser zones molt sensibles a la contaminació, això pot ser drámitico per al medi ambient, per això és tan important treballar amb materials sòlids que resisteixin temperatures fins i tot per sota dels 60º.

L’American Society for Metall ha desenvolupat estudis en els quals demostra que l’alumini a baixes temperatures es comporta molt millor que l’acer, ja que augmenta la seva ductilitat, es millora la resistència a la corrosió i no augmenta la fragilitat.

Canvi contingut en tenacitat i ductilitat

Els aliatges d’alumini sovint s’utilitzen per a aplicacions criogèniques i altres de baixa temperatura causa que la seva tenacitat i ductilitat és relativament constant dins del rang de temperatura de -60 ° C a 20 ° C.

Aquí hi ha un exemple: l’estació d’investigació de Bharati a l’Antàrtida va ser construïda amb finestres d’alumini i façanes que poden suportar algunes de les condicions climàtiques més extremes en la terra. Resisteix vents huracanats, càrregues tèrmiques i mecàniques anormalment altes causades per ventades, grans quantitats de neu i temperatures de -60 ° C i inferiors.

Es suggereix considerar l’ús d’alumini per a aplicacions que estan subjectes a aquestes condicions. Aplicacions en alta mar com heli-plataformes, habitatges, en cobertes de protecció submarina i marcs per a equips d’intervenció i mòduls de procés, murs prefabricats i escales, passadissos i sistemes de passamans