QUALITAT TOTAL

Per a nosaltres el concepte de qualitat ha de quedar explícit en tots els nivells de la nostra feina: des del principi al final del procés i en el mateix producte i servei que l’acompanya.

És tan important un producte perfectament acabat com un client atès satisfactòriament. I és la suma dels dos (producte + servei) el que conforma la QUALITAT TOTAL.

 

COMPROMÍS

Els nostres lliuraments van acompanyats del certificat de composició de l’aliatge utilitzat, així com del full d’inspecció dels punts crítics o sol.licituds del client.

 

TRAÇABILITAT

La traçabilitat està assegurada pel nostre sistema de marcatge individualitzat que ens permet en cada moment saber el recorregut i composició de qualsevol peça.

 

SEGURETAT

Si la peça i el client ho requereix, adjuntem radiografies de cadascuna de les peces amb el seu certificat corresponent ajustat a norma. L’objectiu és aconseguir la seguretat que el 100% de les peces lliurades passaran els més rigorosos controls i han de complir perfectament amb les màximes exigències.

MEDI AMBIENT

A Fundtec tenim una especial cura i respecte pel medi ambient. Apliquem a tots els nostres processos, i especialment a la gestió de residus, totes les mesures necessàries per preservar el medi ambient.

 

LOGÍSTICA

Garantim el lliurament puntual a casa del client, de la peça en perfecte estat. Aquest és l’objectiu. Per això a Fundtec treballem amb els mitjans i col·laboradors que ens garanteixen aquesta premisa.

 

SERVEI AL CLIENT

Els clients tenen línia directa amb el màxim responsable de Fundtec. Aquest és el resum del que nosaltres entenem per servei. Perquè qualsevol tipus de consulta ha de ser atesa per la persona capaç de donar la solució. Així de simple, així de clar.